galéria (Boldogkőváralja)

 

Római-katolikus templom

{phocagallery view=category|categoryid=17|limitstart=30|limitcount=7|detail=3|displayname=0|displaydetail=1|imageshadow=shadow1}

 

Kápolna

{phocagallery view=category|categoryid=17|limitstart=15|limitcount=2|detail=3|displayname=0|displaydetail=1|imageshadow=shadow1}

  

Görög-katolikus templom

{phocagallery view=category|categoryid=17|limitstart=12|limitcount=3|detail=3|displayname=0|displaydetail=1|imageshadow=shadow1}

 

Utcarészlet

{phocagallery view=category|categoryid=17|limitstart=37|limitcount=2|detail=3|displayname=0|displaydetail=1|imageshadow=shadow1}

 

Péchy-Zichy kastély

{phocagallery view=category|categoryid=17|limitstart=20|limitcount=10|detail=3|displayname=0|displaydetail=1|imageshadow=shadow1}

 

A barokk kastélyt Péchy Gábor septemvir és királyi tanácsos 1768-ban építtette, miután 1753-ban a váruradalmat megvásárolta a lõcsei jezsuitáktól. Házasság révén került a birtok végül a századfordulón a gróf Zichy-család tulajdonába.

A nagyméretû U alaprajzú kastély egyemeletes, alápincézett. A középsõ szárny park felõli 13 tengelyes homlokzatából három tengely szélességében oromzatos középrizalit lép ki, amelyet tükrös törzsû pilaszterek fognak közre. A homlokzat ezen az oldalon a terep erõs lejtése folytán magas, pinceablakokkal áttört lábazat fölött mutatkozik, és a középrizalit elõtt széles lépcsõzet vezet a balusztrádokkal szegélyezett bejárati teraszra. A földszint itt és a többi homlokzaton is sávozott vakolású, az ablakok szegmensíves záródású keretelésûek. A választó párkány fölött az ugyancsak keretelt ablakok parapetje tükrökkel díszített, a szegmensíves áthidalás fölött váltakozó törtíves, illetve törtoromzatos, a rizalitban erõsen kiugró, egyenes szemöldökpárkány.

Az emeletes fõépülettel átellenesen ugyancsak U alaprajzzal földszintes melléképületek csatlakoznak, nagyméretû zárt díszudvart közrezárva. A földszintes épület mindkét sarkán egyemeletes, zsindelyfedésû, négyzetes alaprajzú, manzárdtetõs saroktorony emelkedik. Az egyes udvarokat kocsiáthajtók kötik össze.

A fõépület belsõ elrendezése oldalfolyosós. A földszint és az emelet helyiségei nagyrészt teknõboltozatúak, a folyosókat és a középszárny alatti pincéket donga­bol­to­za­tok fedik. A díszudvart lezáró részen levõ tornyok szobái a földszinten csehsü­veg­bol­to­zatosak, az emeleten pedig teknõboltozatúak, az udvart keleti oldalon lezáró kocsiszínek is csehsüvegboltozattal épültek. A fõépület középsõ fõfalában itt is megtalálható az a 0,70 méter szélességû rejtett feljáró, amilyet a sátai, bánfalvai, sajókazai barokk kas­té­lyoknál is ismerünk.

A több mint 2500 beépített négyzetmétert kitevõ alapterületû kastély – az edelényi és a füzérradványi kastélyok után – a megyében a harmadik legnagyobb kastélyépület.

A domboldalban, lejtõs terepen fekvõ, részben rendezett (nyírott és telepített dísz­cser­jéket is õrzõ), részben természetes erdõrészletet, õsfákat tartalmazó nagyméretû park tájképileg és természetvédelmileg is nyilvántartott, védett kastélykert.

A kastélyban egészségügyi intézményt mûködtetnek.

 

Kápolna

{phocagallery view=category|categoryid=17|limitstart=15|limitcount=3|detail=3|displayname=0|displaydetail=1|imageshadow=shadow1}

 

A plébániatemplom közelében álló eklektikus építmény. Szoborfülkéjének nyílása lemetszett élû, csúcsíves. A párkányzat fölött, szélein volutákkal bõvített timpanon, 1861-es évszámot viselõ kronosztikonnal. A kápolnában faragott, festett barokk Nepomuki Szt. János-szobor áll.