SZC logo

Szerencsi Szakképzési Centrum

OM kód: 203055/010 | 3980 Sátoraljaújhely Fejes István utca 14.

Intézmény logo

Szerencsi SZC Sátoraljaújhelyi Trefort Ágoston Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA
Széchenyi 2020

Történet

ISKOLÁNKRÓL DIÓHÉJBAN

Történet

A Szerencsi SZC Sátoraljaújhelyi Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely legfiatalabb középiskolája

1974-ben – 117. Sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet néven – kezdhettük el önálló  működésünket egy 11 tantermes új iskolában. Profilunk évtizedekig az ipari jellegű szakmák oktatása volt.  Nagy fordulatot jelentett az 1990/91-es tanévben megindított szakmunkáscélú szakközépiskolai képzés. 1998-ban vettük fel a Trefort Ágoston Szakképző Iskola nevet. Úgy gondoltuk, Trefort zempléni kapcsolódásai, kultúrpolitikai törekvései, a tanoncképzés korszerűsítésében betöltött szerepe, s nem utolsósorban európaisága, rokonszenves egyénisége perspektivikusan is kimeríthetetlen forrása lesz nevelési törekvéseinknek. A gazdasági változások következtében szakmaszerkezetünk jelentősen átalakult: az ipari jellegű szakmák felől a szolgáltatóipar felé orientált iskolánk képzési kínálata. Az intézmény mindig rugalmasan alkalmazkodott a munkaerő-piaci elvárásokhoz. Ezt bizonyítja, hogy fennállásának 42 éve alatt mintegy 50 szakmát tanítottunk e falak között. 2005-2010 között vettünk részt a Szakiskolai Fejlesztési Programban, mely teret adott a közismereti és szakmai oktatás módszertani megújulásának. Iskolánk mindig is kiemelt figyelmet fordított a számítástechnikai ismeretek fejlesztésére. Dinamikusan nő az ECDL vizsgát tevő fiatalok száma.

Képzéseink:

  • Szakképző iskola (9-11. évfolyam) osztályainkban pincér-vendégtéri szakember, szakács, kereskedelmi értékesítő, szerszám- és készülékgyártó, öntvénykészítő
  • Rugalmas tanulási utak: Dobbantó program és Műhely iskola
  • Felnőttek oktatása
  • Felnőttképzés

A szakmai bizonyítvány megszerzése után a 12-13. évfolyamon érettségit adó képzésben vehetnek részt tanulóink. Az elmúlt években különösen nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy a különböző tanulási eséllyel indulók számára is megteremtsük a szakmatanulás lehetőségét. Ezért indítottuk el a Dobbantó Programot, melyben a 16. életévüket betöltött, és általános iskolai végzettséggel nem rendelkező fiatalok vehetnek részt. Erre a programra épül a Műhely iskola, ahol tanulóink a szakácssegéd részszakképesítést szerezhetik meg és egyúttal alapképzettséget is kapnak. A Dobbantó Programban és a Műhely iskolában résztvevők állami ösztöndíjban részesülnek. A kihívásoknak csak akkor tudunk megfelelni, ha folyamatos fejlesztéssel, korszerű szaktantermi és tanműhelyi háttérrel segítjük az általános műveltség megalapozását és a szakmai tudás megszerzését.

A szakképző iskola 9. évfolyamán a tanulóink szakképzési ösztöndíjban részesülnek, illetve szociális rászorultság és jó tanulmányi eredmény esetén pályázhatnak az Apáczai ösztöndíjprogramban valamint a Waberer Ösztöndíjprogramban. Támogatjuk tanulóinkat az Útravaló-Macika Esélyegyenlőségi Ösztöndíjprogram feltételeinek teljesítésében is.

Tanulóink belső (iskolai) gyakorlaton vesznek részt a jól felszerelt pincér szaktanteremben és a modern konyha követelményeinek megfelelő szakács szaktanteremben.  Különösen jó lehetőségeket kínál tanulóinknak a gépészeti tanműhelyünk és szaktantermünk, ahol a tanulók megismerkedhetnek a szakma alapjául szolgáló kéziszerszámokkal, elektromos kisgépekkel és szerszámgépekkel, egyúttal elsajátíthatják a mérő-és ellenőrző eszközök helyes használatát. A kereskedelmi értékesítő gyakorlati kabinet az eladó szakma belső gyakorlatának megszervezéséhez biztosít korszerű színhelyet.

  1. évfolyamtól – az ágazati alapvizsga sikeres letétele után – a szakmai gyakorlati képzés már külső duális partnereknél történik. Jelenleg összesen 15 külső duális partnerrel állunk kapcsolatban.

A Trefort Ágoston Szakképző Iskolában folyó oktató-nevelő munkára mindenkor a szakmai igényesség, a diákok személyiségének fejlődését figyelemmel kísérő, toleráns, ugyanakkor világosan megfogalmazott követelmények állítása volt jellemző, és ez napjainkban is így van.

Mindenkor szem előtt tartjuk iskolánk névadójának ma is aktuális gondolatait:

Ezen ország jövője főleg az iskoláktól van feltételezve”.


Partnereink

SZC logo

Szerencsi Szakképzési Centrum


Szerencsi SZC Sátoraljaújhelyi Trefort Ágoston Szakképző Iskola

3980 Sátoraljaújhely Fejes István utca 14.

Telefon: +36 47 321-441

E-mail: trefort@szerencsiszc.hu

OM azonosító: 203055/010


2024Szerencsi SZC Sátoraljaújhelyi Trefort Ágoston Szakképző Iskola